KONKURS BARGEWORK

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE BAGEWORK OPOLE

IDEĄ PROJEKTU BARGEWORK® JEST BIURO NA WODZIE ORAZ PRZYWRÓCENIE LUDZIOM MOŻLIWOŚCI PRACY I TWORZENIA W EKOLOGICZNYM, MOŻLIWIE JAK NAJBARDZIEJ ZBLIŻONYM DO NATURY ŚRODOWISKU.

BARGEWORK

PRZYSTAŃ MA BYĆ NIE TYLKO MIEJSCEM STACJONOWANIA BARKI, LECZ TAKŻE MIEJSCEM WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA PRACOWNIKÓW BIURA ORAZ OKOLICZNYCH MIESZKAŃCÓW.

BARGEWORK OPOLE ma być z założenia obiektem modułowym: zarówno barka, jak i przystań muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby w przyszłości mogły zostać połączone z kolejnymi tego typu obiektami.

Więcej informacji na temat konkursu: http://bargework.com/#