OpenBIM

schnitt mittel 27.06

 

Vectorworks zapewnia funkcjonalność BIM opartą na zasadach openBIM, polegających na interoperacyjności między aplikacjami modelowania informacji wielowymiarowych (autorstwo BIM). Oznacza to, że oprogramowanie Vectorworks jest nastawione na szeroko pojętą wymianę informacji geometrycznych (3D) i niegeometrycznych (parametry tekstowe) w modelach. Wszystko to dzieje się to za pośrednictwem formatów takich jak: IFC, gbXML, standardowego STEP oraz wielu innych, przykładowo eksportu dla Rapid Prototyping (STL), umieszczania modeli w środowisku GoogleEarth (KML) bądź interaktywnych aplikacji 3D Collada (DAE).

Interaktywną wymianę danych zapewnia ponadto import z aplikacji typu SketchUp (SKP), 3DStudioMax (3DS) i innych. W celu kompleksowej obsługi procesów IPD (tj. Projektowanie Zintegrowane) dostępne są również interfejsy 2D dla światowych standardów DWG czy DXF, danych papierowych PDF i wielu formatów arkuszy roboczych dla zestawień i kalkulacji.

project_winner_3458_007

 

Podstawową metodą komunikacji między aplikacjami BIM jest standard IFC, za obsługę którego organizacja buildingSmart wyróżniła Vectorworks certyfikatami, zarówno w zakresie eksportu, jak i – co warto podkreślić – importu danych w modelach. W przypadku elementów, które zostały utworzone osobno i dla których nie dysponujemy standardowymi jednostkami IFC, istnieje możliwość ręcznego przypisania odpowiedniego odwzorowania i tym samym zapewnienia programowi pełnej wymienności danych z innymi uczestnikami procesów IPD.

W Vectorworks modelowanie informacji o budynku ułatwia silnik graficzny 3D Parasolid firmy Siemens, umożliwiający stworzenie praktycznie każdej formy przestrzennej. Powiązanie jej z odpowiednimi informacjami, zapisanymi w parametrach IFC (PSets), umożliwi zastosowanie jej na późniejszym etapie w aplikacjach służących do analiz i zarządzania BIM oraz w dalszych procesach IPD.

 

BIM MODELING:

creativeBIMm

 

 

SUCCESS STORY: BIM W PRAKTYCE 

visu_scott-for-news-bild2