Success story Bulwary Wiślane

Czas bulwarów – chwila oddechu od miejskiego zgiełku

Bulwary warszawskie to najbardziej reprezentacyjna i eksplorowana turystycznie część miasta. Projekt zrealizowanej inwestycji został wybrany w konkursie na „Architektoniczno-urbanistyczne opracowanie projektu lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od Powiśla do Podzamcza w Warszawie”. W swojej koncepcji zespół projektowy, stworzony przez Artchitecture oraz RS Architektura Krajobrazu, miał na celu stworzenie unikalnej przestrzeni publicznej, przywracającej ścisłą i czytelną relację pomiędzy miastem a przepływającą przez nie rzeką.

Złota_intro_film22

 

Bulwary warszawskie są całorocznym obiektem, pełniącym funkcje rekreacyjne, komunikacyjne, społeczne i reprezentacyjne, przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony przeciwpowodziowej miasta. Bulwary to przestrzeń kształtowana w oparciu o  międzynarodowe standardy, dostępna dla niepełnosprawnych oraz wyposażona w nowoczesny system informacji wizualnej. To również przestrzeń kształtowana w zgodzie z najnowszymi trendami projektowymi dzięki zastosowanym materiałom i rozwiązaniom technologicznym, a jednocześnie zaplanowana z głębokim szacunkiem dla historii ich miejsca usytuowania. Bulwar ma żyć swoim życiem, będąc jednocześnie integralną częścią miasta, w możliwie bezkolizyjny sposób integrując ruch pieszy i rowerowy, a po planowanej w przyszłości aktywizacji komunikacji rzecznej – również odbywający się na drodze wodnej ruch indywidualny i zbiorowy. Niektóre z dotychczasowych realizacji wkroczyły na ich teren, jak np. Centrum Nauki Kopernik, które wniosło w ich obszar atrakcyjną funkcję kulturalno-dydaktyczną.

Bulwary etap 1-31

 

 

Ważnym czynnikiem środowiskowym, który zdeterminował zastosowane rozwiązania architektoniczne,  jest deszczowo-śnieżny reżim Wisły, w której roczne wahania zwierciadła wody oscylują w granicy 4-5 m, a maksymalne sięgają nawet 7 m. Kierując się definiowanym w ten sposób wymogiem, obiekty takie jak budynek plażowy z sanitariatami, budynki informacji turystycznej, pawilon wystawowy oraz zabudowa przeznaczona na usługi gastronomiczne – zostały zaprojektowane jako jednostki pływające, które w razie wysokiego stanu wody zostną odłączone od przyłączy kotwiących je do podłoża i mogą dopasować swoje położenie do aktualnego stanu wód.

Bulwary Wiślane w Warszawie

Podstawą układu komunikacyjnego zaprojektowanych bulwarów jest piesza promenada i  ścieżka rowerowa. Przewidziano półki użytkowe na poziomie pomiędzy wodą średnią a niską oraz miejsca cumownicze dla jednostek pływających. W rejonie wyjść z metra zlokalizowano ławki stanowiące miejsca wypoczynku oraz spotkań. Zaprojektowano również przestrzeń przeznaczoną dla rodzin z małymi dziećmi, w której znajduje się strefa zabaw oraz park wodny, oferujący bezpieczny, bezpośredni kontakt z wodą. Projektanci zadbali również o aspekt edukacyjny. Na terenie bulwarów znajdują się tablice opisujące zjawiska przyrodnicze związane z rzeką. Zaprojektowano wielofunkcyjną przestrzeń, w której umiejscowiono scenę oraz amfiteatralne schody. Nieopodal zlokalizowano pawilony ekspozycyjne.  Zagospodarowanie przestrzeni opartej na atrakcyjnym graficznie, zmiennym układzie  piaszczystych pól i nasadzeń oferuje użytkownikom możliwość dowolnego wyboru miejsca  rekreacji. Powstało również nowe przejście łączące bulwar z ulicą Bednarską – unikatowy obiekt tego typu w kraju ze względu na łukowe wybrukowanie przebiegające w trzech wymiarach. Każda z zaprojektowanych części zachowuje swój unikalny charakter i funkcję. Wszędzie, gdzie tylko było to możliwe, zachowano odwołania do historycznych aspektów przestrzeni. Bulwary wiślane, bezpośrednio sąsiadujące ze Starym Miastem i Zamkiem Królewskim, ściśle korespondują z ich unikatową historią oraz atrakcyjnością turystyczną.