Vectorworks Architect – warsztaty poziom podstawowy

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstawowego projektowania architektonicznego w środowisku 2D i 3D oprogramowania Vectorworks (Nemetschek). Szczególny nacisk jest położony na cały przepływ pracy architekta, od początkowej koncepcji, przez etap projektowania do wytworzenia dokumentacji budowlanej i zestawień    z przykładowego obiektu.

 

 

Ramowy program usługi

1. Filozofia pracy w Vectorworks: cały przepływ pracy w jednym software
2. Ustawienia projektu: skala, zakres
3. Środek układu współrzędnych, alternatywny układ współrzędnych, widok wielopanelowy
4. Menedżer zasobów, biblioteki różnego typu (BIMObject.com, internet), obsługa elementów bibliotecznych
5. Praca w środowisku 2D – tworzenie elementów budowlanych i stref zamiast kresek i wypełnień
6. Wstawianie okien i drzwi w elementy budowlane
7. Generowanie zestawień ze stworzonych rzutów
8. Ustawienia modelu: warstwy, klasy i kondygnacje
9. Definicja stylów obiektów (ściany, stropy, dachy) – definicja trzeciego wymiaru (‚Z’)
10. Praca w modelu 3D – tworzenie ścian (kilka metod), stropów, schodów i dachów
11. Okna i drzwi w modelu 3D
12. Tworzenie dokumentacji papierowej – okna widoku (rzuty, przekroje, perspektywy), arkusze prezentacji
13. Ustawienie parametrów ramek i tabelek projektowych
14. Tworzenie raportów i zestawień dla modelu 3D
15. Eksport arkuszy dla dokumentacji papierowej

Efektem kursu jest nabycie przez uczestnika umiejętności w operowaniu narzędziami i funkcjami Vectorworks w
celu stworzenia projektu architektonicznego na poziomie podstawowym stopnia skomplikowania obiektu.

Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do osób zawodowo zajmujących się architekturą w najszerszym pojęciu tego terminu, ale
szczególnie projektantów aktywnie tworzących projekty obiektów i produkujących z nich dokumentacje wykonawcze.

Warsztaty poprowadzi BIM Expert Mgr. inż. arch. Robert Szczepaniak  – Stowarzyszenie “BIM dla polskiego budownictwa” / BIM klaster Obszar specjalizacji: Architektura, urbanistyka, nowe technologie projektowe (BIM, SIM, projektowanie parametryczne)

Kiedy?

  • 29.05.2019 (śr.) Warszawa w godzinach 10:00-16:30 – wymagana wcześniejsza rejestracja miejsc kliknij tutaj >

Lokalizacja

Design Express, Batory Office, Al. Jerozolimskie 212; Warszawa

Warunki lokalowe: Sala komputerowa wyposażona w 8 laptopów z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania Vectorworks lub praca na własnym sprzęcie, klimatyzacja, sieć Wi-Fi, kawa i napoje w przerwie.

Cena: 300 zł lub bezpłatnie dla Vectorworks Service Select

Warsztaty zostaną przeprowadzone  na komputerach z systemem Windows dla zainteresowanych uczestników pracą w systemie Mac OS jest to możliwe ze swoimi komputerami przenośnymi z zainstalowaną 30-dniową wersją demonstracyjną programu Vectorworks. Vectorworks w polskiej wersji komputer musi mieć system operacyjny w języku polskim, zaś przed instalacją oprogramowanie sprawdź wymagania systemowe tutaj: wymagania systemowe

Wersję demonstracyjną możesz pobrać ze strony www.vectorworks.pl/demo