Vectorworks Architect – warsztaty poziom podstawowy

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstawowego projektowania architektonicznego w środowisku 2D i 3D oprogramowania Vectorworks Architect. Szczególny nacisk jest położony na cały przepływ pracy architekta, od początkowej koncepcji, przez etap projektowania do wytworzenia dokumentacji budowlanej i zestawień  z przykładowego obiektu.

 

 

Ramowy program usługi

1. Filozofia pracy w Vectorworks: cały przepływ pracy w jednym software
2. Ustawienia software (preferencje), ustawienia projektu (dokumentu): skala, zakres
3. Środek układu współrzędnych, alternatywny układ współrzędnych, widok wielopanelowy
4. Menedżer zasobów, biblioteki różnego typu (BIMObject.com, internet), obsługa elementów bibliotecznych
5. Praca w środowisku 2D (i zarazem 3D) – tworzenie elementów budowlanych i stref zamiast kresek i wypełnień
6. Definicja stylów obiektów (ściany, stropy, dachy) – definicja trzeciego wymiaru (‚Z’)
7. Ustawienia modelu: warstwy i klasy, ujęcia widoku
8. Tworzenie ścian (trzy metody)
9. Praca w modelu 3D: stropy, schody, dachy, wstawianie okien i drzwi w elementy budowlane
10. Tworzenie dokumentacji papierowej – okna widoku (rzuty, przekroje, perspektywy), arkusze prezentacji
11. Import ramki i tabelki rysunkowej (Manager Zasobów)
12. Eksport arkuszy dla dokumentacji papierowej

Efektem kursu jest nabycie przez uczestnika umiejętności w operowaniu narzędziami i funkcjami Vectorworks w
celu stworzenia projektu architektonicznego na poziomie podstawowym stopnia skomplikowania obiektu.

Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do osób zawodowo zajmujących się architekturą w najszerszym pojęciu tego terminu, ale
szczególnie projektantów aktywnie tworzących projekty obiektów i produkujących z nich dokumentacje wykonawcze.

Warsztaty poprowadzi BIM Expert Mgr. inż. arch. Robert Szczepaniak  –BIM klaster Obszar specjalizacji: Architektura, urbanistyka, nowe technologie projektowe

Doświadczenie zawodowe

Architekt z uprawnieniami projektowymi w pełnym zakresie w Austrii i w Polsce, członek izb zawodowych (Arch+Ing
dla Wiednia, Dolnej Austrii i Burgenlandu, Mazowiecka IARP). Własna działalność projektowa oraz dydaktyczna
firma: bim.ag). Członek założyciel stowarzyszenia ‚BIM dla polskiego budownictwa’ (Warszawa) i jego prezes w
latach 2017-2018, członek zarządu BIM klastra (Kraków).
Autor wielu publikacji na temat BIM i IPD w fachowej prasie, uczestnik konferencji, seminariów i prelekcji na temat
metodyki procesów zintegrowanych w budownictwie.

Kiedy?

  • 25.09.2019 (środa) w godzinach 10:00-16:30 – wymagana wcześniejsza rejestracja miejsc kliknij tutaj >

Lokalizacja

Design Express, Koneser, ul. Markowska 22/48, 03-742 Warszawa

Warunki lokalowe: Sala komputerowa wyposażona w 8 laptopów z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania Vectorworks lub praca na własnym sprzęcie, klimatyzacja, sieć Wi-Fi, kawa i napoje w przerwie.

Cena: 400 zł lub bezpłatnie dla Vectorworks Service Select

Warsztaty zostaną przeprowadzone  na komputerach z systemem Windows dla zainteresowanych uczestników pracą w systemie Mac OS jest to możliwe ze swoimi komputerami przenośnymi z zainstalowaną 30-dniową wersją demonstracyjną programu Vectorworks. Vectorworks w polskiej wersji komputer musi mieć system operacyjny w języku polskim, zaś przed instalacją oprogramowanie sprawdź wymagania systemowe tutaj: wymagania systemowe

Wersję demonstracyjną możesz pobrać ze strony www.vectorworks.pl/demo