Szkolenie uBIMuj się z nami

BIM to idea, która szturmem zdobywa świat budownictwa. Celem BIMu jest sterowanie realizacją i eksploatacji inwestycji. Sama technologia może być źródłem ogromnych oszczędności podczas planowania, realizacji i użytkowania każdego projektu.

Niebawem, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, każda firma projektowa i wykonawcza oraz każdy inwestor będą zobowiązani do używania jej w przypadku inwestycji publicznych, ale już w tej chwili BIM jest must have w przypadku wielu inwestycji rynkowych. Znajomość tej technologii jest i będzie więc kluczowa dla firm projektowych i wykonawczych.

Uczestnicy szkolenia poznają podstawy prawne, procedury oraz metodologie BIM obowiązujące na rynku. W trakcie programu wykonywane będą także praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem technologii Vectroworks oraz plików BIM partnerów szkolenia.

Czas szkolenia: 20 godzin

7 dwugodzinnych spotkań online

1 spotkanie „na żywo” – czas trwania 5-6 godzin

Spotkania online: internet

Spotkanie na żywo: Warszawa (dokładny adres będzie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń)

Start szkolenia: 18 kwietnia 2018, godz. 11:00

Zakończenie szkolenia: 12 czerwiec 2018

plakat ubimuj (1)
Szkolenie poprowadzi arch. Robert Szczepaniak

– Architekt z własną działalnością w Austrii od 1995, w Polsce od 2010, z użyciem software MicroStation, ArchiCAD oraz Vectorworks, projekty w ‚little BIM’ od 2010, obecne projekty wyłącznie w metodzie BIM wielobranżowej (‚full BIM’)

– Współzałożyciel Stowarzyszenia ‚BIM dla polskiego budownictwa’ (2014), odpowiedzialny w nim za grupę roboczą ‚Standardy’, od 2017 prezes zarządu

– Od 2014 konsultant firmy Design Express Poland, wyłącznego dystrybutora na Polskę software dla architektów, projektantów wnętrz i krajobrazu o nazwie Vectorworks

– Od 2017 wiceprezes zarządu BIM klastra

– Członek grupy ekspertów przy fundacji ‚eccBIM’ (European Certificate Center BIM), szkolącej urzędników państwowych przygotowujących zlecenia publiczne w budownictwie

– Uczestnik konferencji i dyskusji panelowych nt BIM I IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)

– Ekspert metodyki BIM w zleceniach publicznych

– Autor kilkunastu publikacji w fachowych pismach w Polsce na temat BIM i IPD (‚Builder’, ‚Świat Szkła’, ‚Architektura Murator’, Zawód:Architekt’, ‚Facility Manager’, Materiały Budowlane’)

Plan szkolenia:

Spotkanie 1 – 18 kwietnia 2018

Teoria

Istota BIM (small BIM / big BIM), BIM levels, BIM level 1 -> strukturyzacja CAD

Warsztat

Środowisko pracy w BIM – organizacja projektu

Przestrzeń modelu 3D: pojęcie kondygnacji, warstw projektowych, klas

Przestrzeń papierowa: pojęcie widoku modelu, arkuszy i ujęć modelu

Skala modelu

Środek układu współrzędnych software i użytkownika

System nazewnictwa plików, folderów i rysunków

Wielopanelowy widok okien pracy

Opcje wymiarowania

Tło

Opcje importu i eksportu

Formaty wymiany danych

Preferencje Vectorworks a ustawienia projektu

Zapis do szablonu projektowego

Alternatywny układ współrzędnych

Spotkanie 2 – 25 kwietnia 2018

Teoria

Typy software BIM, typy kontraktów dla BIM, inwestycja budowlana jako Joint Venture, Grupa Podstawowa,

Koszt Docelowy, Target Value Design – projektowanie pod określony koszt, opcje kosztu inwestycji

Warsztat

MacroBIM – BIM we wczesnym stadium – Findling

Programowanie (2D – funkcja)

Narzędzie strefa, jej parametry

Konceptualizacja (3D – model bryłowy)

Zamiana modelu bryłowego na rzuty kondygnacji

Tworzenie inteligentnych obiektów z kształtów 2D

Kalkulacja wskaźnikowa kosztów inwestycji

Tekstury i ich edycja

Bryła kadrująca

Spotkanie 3 – 9 maja 2018

Teoria

Modelowanie danych w BIM, dobre praktyki modelowania, PIM, AIM, format IFC

Warsztat

Parametryczne obiekty budowlane – Findling

Ściany

Przegrody strukturalne

Stropy

Stropodachy

Dachy

Schody

Okna

Drzwi

Balustrady

Odwodnienie dachów płaskich

Spadki dla odwodnienia

Style obiektów

OiP – panel informacji o obiektach

OiP – zakładka danych (IFC)

Spotkanie 4 – 16 maja 2018

Teoria

LOG + LOI = LOD, fazy LOD, Krzywa MacLeamy’ego

Warsztat

Nietypowe (indywidualne) obiekty budowlane – Findling

Silnik modelowania 3D – Parasolid

Modelowanie na płaszczyznach w przestrzeni

Push-pull i inne funkcje Parasolid

Subdivisions (bazuje na bibliotekach Open SubDiv library f-my Pixar)

Marionette (jak Grasshopper i Dynamo)

Modelowanie kantorka dla obiektu Findling

Symbole dla elementów powtarzalnych

Symbole autohybrydowe

Przypisanie jednostki IFC i edycja danych IFC (Parameter Sets)

Model terenu z polilinii lub pliku pomiarowego

Modyfikatory terenu

Spotkanie 5 – 23 maja 2018

Teoria

Wymiana danych w BIM między branżami (tylko w jedną stronę), MVD w IFC (2×3 -> RV; 4 -> RV + DTV),

Warsztat

Praca w grupach roboczych (współdzielenie modelu) – Findling

Pliki referencyjne a plik Master

Tworzenie Master File

Rezerwowanie warstw i poszczególnych elementów

Zwalnianie zakresu modelu dla opracowania przez innych projektantów

Praca w chmurze (chmura firmowa, Vectorworks Cloud)

Biblioteki użytkownika

Biblioteki grup roboczych

Import obiektów (VSS, BIMobject, Internet generalnie)

Rendering (opcje CineRender)

Rendering w VW Cloud

Spotkanie 6 – 30 maja 2018

Teoria

Design Charrette, Big Room, Last Planner System, IPD a nadzory autorskie

Warsztat

Projekt renowacji

Wizualizacja danych

Ustawienia klas i warstw dla projektu renowacji

Tworzenie rzutów, przekrojów i detali z modelu

Rozwinięcia widoków ścian wewnętrznych budynku

Narzędzie CameraMatch dla wizualizacji modelu w istniejącym środowisku (fotografia)

Eksport dokumentacji papierowej (arkusze) – Findling

Edycja widoków projektu (z efektem edycji modelu)

Ramki, tabelki rysunkowe i ich edycja

Eksport do PDF, publikacja

Zestawienia

Automatyczne zestawienie stolarki (warstwa projektowa 1:1 lub arkusz)

Spotkanie 7 – 6 czerwca 2018

Teoria

Realizacja inwestycji, model sfederowany IFC w software do managementu BIM, COBie i inne XXXie do

Facility Management

Warsztat

Analizy modeli branżowych – Findling

Obsługa Chmury Punktów

Energos – moduł do kalkulacji energetycznych

Współpraca z zewnętrznymi software do analiz

Eksport modelu IFC

Analiza w simplebim

Analiza w Trimble Connect

Analiza w BIM Vision

Analiza w BIMestiMate

Eksport do COBie

Wymiana danych z branżami – formaty danych

Import branż w IFC – przykład Centrum Medycznego (mój własny projekt)

Wymagania

  • Każdy uczestnik powinien mieć zainstalowany program Vectorworks. W tym celu należy zarejestrować się na portalu https://student.myvectorworks.net/.  Po zakończeniu zapisów na szkolenie licencja zostanie wydłużona do 210 dni.
  • Organizator szkolenia nie zapewnia sprzętu.
  • Na spotkaniu „na żywo” każdy z uczestników powinien mieć własny komputer wraz z zasilaczem oraz z zainstalowanym programem Vectorworks.

Termin szkolenia

Szkolenie rusza 18.04.2018  w środę o godzinie 11.00 

Pozostałe spotkania odbywają się w środy o godzinie 11.00 i potrwają około 2 godzin.

Przewidywany termin spotkania „na żywo”: 12 czerwca w Warszawie, czas trwania – 5-6 godzin.

 

Miejsce szkolenia

Spotkania online: internet

Spotkanie na żywo: Warszawa (dokładny adres będzie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń)

Koszt szkolenia:

199 PLN + 23 % VAT

Każde spotkanie będzie nagrywane z możliwością ponownego odtworzenia w dowolnym czasie.

Rejestracja: kliknij tutuaj

Ukończenie szkolenia

Szkolenie kończy się egzaminem. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zaliczenie egzaminu na min. 50%. Jeśli uczestnik otrzyma poniżej 50% będzie musiał go powtórzyć.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyn. Zarejestrowanym uczestnikom w przypadku odwołania szkolenia przysługuje zwrot pieniędzy. Faktury VAT będą wystawiane po zakończeniu szkolenia.