Vectorworks Architect – warsztaty poziom średnio zaawansowany

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu średnio zaawansowanego projektowania architektonicznego w środowisku 3D oprogramowania Vectorworks (Nemetschek). Szczególny nacisk jest położony na usprawnienie     i automatyzację przepływu pracy architekta w zakresie z kursu podstawowego.

 

 

Ramowy program usługi

1. Części składowe modelu: parametry warstw i klas
2. Definicja i tworzenie poziomów sterujących i referencyjnych kondygnacji
3. Zaawansowane modelowanie elementów obiektu z kursu podstawowego: odwodnienia stropodachów, dachy
wielospadkowe, korekta połączeń ścian ze stropami
4. Wprowadzanie nowych warstw projektowych dla obiektów jednego przeznaczenia
5. Tworzenie i edycja stref (funkcji)
6. Bryła kadrująca, tworzenie z niej okien widoku
7. Menedżer tabelek rysunkowych
8. Tworzenie cyfrowej serii rysunków
9. Automatyzacja dokumentacji papierowej: publikacje
10. Menedżer publikacji i poprawek
11. Generowanie raportów predefiniowanych
12. Generowanie raportów indywidualnych
13. Zasady renderowania w Vectorworks w oknach widoku
14. Renderowanie w OpenGL
15. Tworzenie animacji słonecznej, obiekt Heliodon (symulator słońca)

Efektem kursu jest pogłębienie przez uczestnika umiejętności w operowaniu narzędziami i funkcjami Vectorworks w
celu stworzenia projektu architektonicznego oraz automatyzacja całego procesu projektowego.

Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do osób zawodowo zajmujących się architekturą w najszerszym pojęciu tego terminu, ale
szczególnie projektantów aktywnie tworzących projekty obiektów i produkujących z nich dokumentacje wykonawcze.                  Warunkiem uczestnictwa w tym warsztacie jest znajomość programu Vectorworks w stopniu podstawowym 

Warsztaty poprowadzi BIM Expert Mgr. inż. arch. Robert Szczepaniak  – Stowarzyszenie “BIM dla polskiego budownictwa” / BIM klaster Obszar specjalizacji: Architektura, urbanistyka, nowe technologie projektowe (BIM, SIM, projektowanie parametryczne)

Kiedy?

  • 11.04.2019 (czw.) w godzinach 10:00-16:30 (6 godzin z przerwą) – wymagana wcześniejsza rejestracja miejsc kliknij tutaj >
  • 30.05.2019 (czw.) w godzinach 10:00-16:30 – wymagana wcześniejsza rejestracja miejsc kliknij tutaj >

Lokalizacja

Design Express, Batory Office, Al. Jerozolimskie 212; Warszawa

Warunki lokalowe: Sala komputerowa wyposażona w 8 laptopów z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania Vectorworks lub praca na własnym sprzęcie, klimatyzacja, sieć Wi-Fi, kawa i napoje w przerwie.

Cena: 300 zł lub bezpłatnie dla Vectorworks Service Select

Warsztaty zostaną przeprowadzone  na komputerach z systemem Windows dla zainteresowanych uczestników pracą w systemie Mac OS jest to możliwe ze swoimi komputerami przenośnymi z zainstalowaną 30-dniową wersją demonstracyjną programu Vectorworks. Vectorworks w polskiej wersji komputer musi mieć system operacyjny w języku polskim, zaś przed instalacją oprogramowanie sprawdź wymagania systemowe tutaj: wymagania systemowe

Wersję demonstracyjną możesz pobrać ze strony www.vectorworks.pl/demo