Vectorworks Architect – warsztaty poziom średnio zaawansowany

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu średnio zaawansowanego projektowania architektonicznego w środowisku 3D oprogramowania Vectorworks Architect. Szczególny nacisk jest położony na usprawnienie i automatyzację przepływu pracy architekta w zakresie z kursu podstawowego.

 

 

Ramowy program usługi

1. Organizacja modelu projektowego: kondygnacje, warstwy i klasy
2. Definicja i tworzenie poziomów sterujących i referencyjnych kondygnacji
3. Znaczenie kondygnacji dla organizacji modelu projektowego
4. Tworzenie struktury modelu z kondygnacjami od zera
5. Wprowadzanie nowych warstw projektowych dla obiektów jednego przeznaczenia
6. Praca na modelu z kursu podstawowego: odwodnienie stropodachu, ścianka attykowa, korekta połączeń ścian
ze stropami, zamiana i edycja stylów ścian, wprowadzanie i edycja zespołów okiennych
7. Edycja tabelek rysunkowych (edycja stylu tabelki)
8. Menedżer tabelek rysunkowych
9. Wymiarowanie (preferencja: viewports), wymiarowanie automatyczne
10. Automatyzacja dokumentacji papierowej: publikacje (PDF / DWG / Plotter)
11. Generowanie raportów predefiniowanych
12. Generowanie raportów indywidualnych

Efektem kursu jest pogłębienie przez uczestnika umiejętności w operowaniu narzędziami i funkcjami Vectorworks w
celu stworzenia projektu architektonicznego oraz automatyzacja całego procesu projektowego.

Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do osób zawodowo zajmujących się architekturą w najszerszym pojęciu tego terminu, ale
szczególnie projektantów aktywnie tworzących projekty obiektów i produkujących z nich dokumentacje wykonawcze.                  Warunkiem uczestnictwa w tym warsztacie jest znajomość programu Vectorworks w stopniu podstawowym 

Warsztaty poprowadzi BIM Expert Mgr. inż. arch. Robert Szczepaniak  – Stowarzyszenie “BIM dla polskiego budownictwa” / BIM klaster Obszar specjalizacji: Architektura, urbanistyka, nowe technologie projektowe (BIM, SIM, projektowanie parametryczne)

Kiedy?

  • 26.09.2019 (czwartek) – w godzinach 10:00-16:30 – wymagana wcześniejsza rejestracja miejsc kliknij tutaj > 

Lokalizacja

Design Express, Koneser, ul. Markowska 22/48, 03-742 Warszawa

Warunki lokalowe: Sala komputerowa wyposażona w 8 laptopów z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania Vectorworks lub praca na własnym sprzęcie, klimatyzacja, sieć Wi-Fi, kawa i napoje w przerwie.

Cena: 400 zł lub bezpłatnie dla Vectorworks Service Select

Warsztaty zostaną przeprowadzone  na komputerach z systemem Windows dla zainteresowanych uczestników pracą w systemie Mac OS jest to możliwe ze swoimi komputerami przenośnymi z zainstalowaną 30-dniową wersją demonstracyjną programu Vectorworks. Vectorworks w polskiej wersji komputer musi mieć system operacyjny w języku polskim, zaś przed instalacją oprogramowanie sprawdź wymagania systemowe tutaj: wymagania systemowe

Wersję demonstracyjną możesz pobrać ze strony www.vectorworks.pl/demo