Vectorworks Architect – warsztaty poziom zaawansowany

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom zaawansowanej wiedzy i pogłębienia praktycznych umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego w środowisku 3D oprogramowania Vectorworks (Nemetschek). Szczególny nacisk jest położony na usprawnienie przepływu pracy architekta poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności w zakresie projektowania zintegrowanego w metodyce BIM.

 

 

Ramowy program usługi

1. Informacje o dodatkowych narzędziach parametrycznych i ich obsługa
2. Modelowanie więźby dachowej i ścian szkieletowych
3. Tworzenie elementów konstrukcyjnych
4. Modelowanie balustrad, ramp itp.
5. Zamiana podstawowych kształtów na parametryczne elementy budowlane
6. Tworzenie rekordów i ich pól
7. Tworzenie zestawień obiektów z rekordem
8. Nadpisywanie atrybutów klas
9. Tworzenie wizualizacji danych w oknach widoku
10. Strukturyzacja informacji CAD: nazewnictwo plików i folderów projektowych
11. Edycja tabelek rysunkowych
12. Metody zapisywania danych IFC w Vectorworks
13. Sprawdzenie i korekta danych IFC w celu eksportu modeli dla współpracy z innymi
14. Obsługa eksportu do IFC z opcjami i parametrami

Efektem kursu jest pogłębienie umiejętności uczestnika w operowaniu specjalistycznymi funkcjonalnościami dla tworzenia projektów architektonicznych, a także wprowadzenie do modelowania dla eksportów IFC w celu obsłużenia procesów zintegrowanych BIM w budownictwie.

Grupa docelowa

Kurs jest skierowany do osób zawodowo zajmujących się architekturą w najszerszym pojęciu tego terminu, ale
szczególnie projektantów aktywnie tworzących projekty obiektów i produkujących z nich dokumentacje wykonawcze, a także dla specjalistów BIM dla obsługi udziału architekta w procesach zintegrowanych w budownictwie. Warunkiem uczestnictwa w tym warsztacie jest znajomość programu Vectorworks w stopniu podstawowym 

Warsztaty poprowadzi BIM Expert Mgr. inż. arch. Robert Szczepaniak  – Stowarzyszenie “BIM dla polskiego budownictwa” / BIM klaster Obszar specjalizacji: Architektura, urbanistyka, nowe technologie projektowe (BIM, SIM, projektowanie parametryczne)

Kiedy?

  • 05.12.2018 (środa) w godzinach 10:00-16:30 (6 godzin z przerwą) – wymagana wcześniejsza rejestracja miejsc kliknij tutaj >

Lokalizacja

Design Express, Batory Office, Al. Jerozolimskie 212; Warszawa

Warunki lokalowe: Sala komputerowa wyposażona w 8 laptopów z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania Vectorworks lub praca na własnym sprzęcie, klimatyzacja, sieć Wi-Fi, kawa i napoje w przerwie.

Cena: 200 zł lub bezpłatnie dla Vectorworks Service Select

Warsztaty zostaną przeprowadzone  na komputerach z systemem Windows dla zainteresowanych uczestników pracą w systemie Mac OS jest to możliwe ze swoimi komputerami przenośnymi z zainstalowaną 30-dniową wersją demonstracyjną programu Vectorworks. Vectorworks w polskiej wersji komputer musi mieć system operacyjny w języku polskim, zaś przed instalacją oprogramowanie sprawdź wymagania systemowe tutaj: wymagania systemowe

Wersję demonstracyjną możesz pobrać ze strony www.vectorworks.pl/demo