Vectorworks Architect – warsztaty poziom zaawansowany

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom zaawansowanej wiedzy i pogłębienia praktycznych umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego w środowisku 3D oprogramowania Vectorworks (Nemetschek). Szczególny nacisk jest położony na usprawnienie przepływu pracy architekta poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności w zakresie projektowania zintegrowanego w metodyce BIM.

 

 

Ramowy program usługi

1. Informacje o dodatkowych narzędziach parametrycznych i ich obsługa, konwersja prostych linii do obiektów
inteligentnych
2. Modelowanie balustrad, ramp itp.
3. Tworzenie elementów konstrukcyjnych
4. Modelowanie dachów wielospadkowych, więźby dachowej i ścian szkieletowych
5. Tworzenie i edycja stref (funkcji)
6. Dwa dodatkowe sposoby tworzenia ścian w Vectorworks
7. Import obiektów bibliotecznych
8. Wpisanie stref do obiektu Findling
9. Nadpisywanie atrybutów klas
10. Tworzenie wizualizacji danych w oknach widoku (strefy w Findling)
11. Edycja layoutu tabelek rysunkowych (przypisanie pól)

Efektem kursu jest pogłębienie umiejętności uczestnika w operowaniu specjalistycznymi funkcjonalnościami dla tworzenia projektów architektonicznych, a także wprowadzenie do modelowania dla eksportów IFC w celu obsłużenia procesów zintegrowanych BIM w budownictwie.

Grupa docelowa

Kurs jest skierowany do osób zawodowo zajmujących się architekturą w najszerszym pojęciu tego terminu, ale
szczególnie projektantów aktywnie tworzących projekty obiektów i produkujących z nich dokumentacje wykonawcze, a także dla specjalistów BIM dla obsługi udziału architekta w procesach zintegrowanych w budownictwie. Warunkiem uczestnictwa w tym warsztacie jest znajomość programu Vectorworks w stopniu podstawowym 

Warsztaty poprowadzi BIM Expert Mgr. inż. arch. Robert Szczepaniak  – Stowarzyszenie “BIM dla polskiego budownictwa” / BIM klaster Obszar specjalizacji: Architektura, urbanistyka, nowe technologie projektowe (BIM, SIM, projektowanie parametryczne)

Doświadczenie zawodowe
Architekt z uprawnieniami projektowymi w pełnym zakresie w Austrii i w Polsce, członek izb zawodowych (Arch+Ing
dla Wiednia, Dolnej Austrii i Burgenlandu, Mazowiecka IARP). Własna działalność projektowa oraz dydaktyczna
firma: bim.ag). Członek założyciel stowarzyszenia ‚BIM dla polskiego budownictwa’ (Warszawa) i jego prezes w
latach 2017-2018, członek zarządu BIM klastra (Kraków).
Autor wielu publikacji na temat BIM i IPD w fachowej prasie, uczestnik konferencji, seminariów i prelekcji na temat
metodyki procesów zintegrowanych w budownictwie.

Kiedy?

  • 4 grudnia 2019  w godzinach 10:00-16:30 (6 godzin z przerwą) – wymagana wcześniejsza rejestracja miejsc kliknij tutaj >

Lokalizacja

Design Express, Koneser, ul. Markowska 22/48, 03-742 Warszawa

Warunki lokalowe: Sala komputerowa wyposażona w 8 laptopów z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania Vectorworks lub praca na własnym sprzęcie, klimatyzacja, sieć Wi-Fi, kawa i napoje w przerwie.

Cena: 400 zł lub bezpłatnie dla Vectorworks Service Select

Warsztaty zostaną przeprowadzone  na komputerach z systemem Windows dla zainteresowanych uczestników pracą w systemie Mac OS jest to możliwe ze swoimi komputerami przenośnymi z zainstalowaną 30-dniową wersją demonstracyjną programu Vectorworks. Vectorworks w polskiej wersji komputer musi mieć system operacyjny w języku polskim, zaś przed instalacją oprogramowanie sprawdź wymagania systemowe tutaj: wymagania systemowe

Wersję demonstracyjną możesz pobrać ze strony www.vectorworks.pl/demo