VECTORWORKS OGRÓD I KRAJOBRAZ

vwl_galerie_peter_walker_p1100413Moduł Vectorworks OGRÓD i KRAJOBRAZ oferuje urbanistom i architektom krajobrazu szereg narzędzi umożliwiających realizację projektów rewitalizacji obszarów miejskich lub terenów zieleni. Vectorworks ogród i krajobraz stanowi ponadto doskonałe uzupełnienie dla oprogramowania GIS w zakresie sporządzania planów i map w wyjątkowo wysokiej jakości graficznej.

Narzędzie Roślina oraz zbiór obiektów roślinnych stanowią główny element i sedno modułu Vectorworks OGRÓD i KRAJOBRAZ.

Dowolnie wybieraj odmiany roślin, ich symboliczne odwzorowanie 2D i 3D z bibliotek dostępnych w pakiecie, a nawet dodawaj nowe gatunki, jeśli tylko pojawi się taka potrzeba. Program automatycznie generuje zestawienie roślin wykorzystanych w projekcie.

 

Polecenie Model terenu pozwala na import pliku pomiarowego i utworzenie na jego podstawie numerycznego modelu ukształtowania terenu. Poprzez zastosowanie Modyfikatora terenu można go dalej przekształcać, a zakres modyfikacji obejmuje m.in.: roboty ziemne i budowę dróg. Vectorworks ogród i krajobraz oblicza dodatkowo objętość przemieszczonych mas ziemnych i oferuje możliwość wykonania analizy topograficznej. Co więcej, umieszczone w projekcie rośliny automatycznie dostosowują się do zmian wysokości terenu.

Połączenie licencji Vectorworks ogród i krajobraz z dodatkowym modułem Renderworks umożliwia zastosowanie w modelach ukształtowania terenu tekstur bądź utworzenie animacji przedstawiającej studium zmian oświetlenia, pozwalając tym samym na realistyczne i przemawiające do wyobraźni renderowanie.

Jeżeli chcesz poznać więcej możliwości, jakie oferuje oprogramowanie Vectorworks, zajrzyj do naszych broszur tematycznych, na stronę internetową o Vectorworks 2016 lub obejrzyj animację.